Hoşgeldiniz

Hoşgeldiniz

by TÜRMOB TESMER -
Number of replies: 0

Değerli Aday Meslek Mensupları

Dijital teknolojinin işlerimizi ve iş yapma biçimlerimizi değiştirmekte olduğu bir dönem yaşamaktayız. Mesleğimizde danışmanlık ve denetim hizmetleri ağırlık kazanmakta; yetkinliklerimizle, bilgimizle, deneyimlerimizle hizmet sunduğumuz iş dünyasına fayda ve değer sunma misyonumuzla hizmetlerimizi çeşitlendirme ve sunma sürecine girmiş bulunmaktayız.

Bu çerçevede, üyesi olduğumuz Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’nun dünyada uygulanan eğitim standartları kapsamında ülkemizde de uygulanmakta olan e-USE programınızı söz konusu gelişmeler ışığında gözden geçirerek yetkinliklerinizi güçlendirmeyi hedefledik.

Hiçbir kişi veya aracın aracılığına ihtiyaç duymadan; izleme sırasında herhangi bir test, sınav, vb. kontrol mekanizması olmadan doğrudan izlemenizi; lisans bilgilerinizin üzerine bilgi edinmenizi sağlamayı hedefledik.

Mevcut programda yer alan 42 dersi, 15 zorunlu ve 5 seçimlik ders şeklinde düzenledik. Mevcut programdan ders alan arkadaşlarımızın her dönemde tamamladıkları dersleri yeni programa kredilendirme ile dönüştürerek uyumlarını sağladık. Yeni programın gerekliliği olan 180 krediyi mevcut programda tamamlayan arkadaşlarımız, programı tamamlama yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacak; eksik olanlar ise yeni programdan eksik kalan kısım kadar ders seçebileceklerdir.

Bununla birlikte, yeni programdaki derslerden ilginizi çeken olduğunda, söz konusu dersi de alabileceksiniz.

Mesleğin bu değişim ve dönüşüm sürecinde yarının meslektaşları olarak sizleri o günlere hazırlama misyonumuzla bu yeni programda başarılar diliyoruz.